Małgorzata H. Kowalczyk (red.)
Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji..
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty H. Kowalczyk jest kolejną pozycją, która ukazała się w serii wydawniczej „Za Kurtyną Resocjalizacji”. Na jej strukturę składają się dwie części. Pierwsza zatytułowana „Nieletni i dorośli sprawcy przestępstw jako podmiot oddziaływań resocjalizacyjnych” zawiera 14 opracowań ukazujących w wieloaspektowym naświetleniu tytułową kwestię. Część druga obejmuje 10 tekstów koncentrujących się tematycznie zarówno na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, jak i popularyzowaniu sprawdzonych już działań wykorzystywanych w resocjalizacji. Warto też, za recenzentem wydawniczym prof. dr hab. Anną Nowak, zwrócić uwagę na to, iż autorzy opracowań opublikowanych w omawianej tu tematycznej monografii „prezentują interdyscyplinarne podejście do podejmowanych zagadnień dotyczących uwarunkowań i przebiegu procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej. Reprezentują oni różne ośrodki naukowe, a także placówki resocjalizacyjne i jednostki penitencjarne. W książce są teksty teoretyczne i empiryczne, doniesienia z badań czy prowadzonych programów resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi interesującą propozycję, wzbogacającą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. Autorzy przedstawiają ciekawe diagnozy i projekty nowatorskich oddziaływań”. Kierując się tym Recenzentka prognozuje, „że praca spotka się z zainteresowaniem studentów i pedagogów pracujących z nieletnimi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, a także z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych, gdyż zawiera wiele cennych informacji na temat dobrych praktyk resocjalizacyjnych”.
Kategoria: Książki
Cena: 34 PLN  38 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty