Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek
Problematyka pracy socjalnej w perspektywie...
Książka Profesorów Krzysztofa Frysztackiego i Krzysztofa Piątka zatytułowana „Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej” została wydana w ramach serii „Problemy Pracy Socjalnej”. Początki serii sięgają 2002 roku kiedy to ukazała się zredagowana przez K. Frysztackiego i K. Piątka książka pt. „Wielowymiarowość pracy socjalnej”, która w edytorskim zamyśle zainspirowana została wydaną w 1996 r. pracą zbiorową noszącą tytuł „Socjologia a edukacja socjalna”. Od tego czasu ukazało się w serii 35 pozycji. Rekomendowana tu książka otrzymała nową szatę graficzna, co obejmuje okładkę (nawiązującą częściowo do pierwszej „odsłony” serii) oraz layout. Tematykę książki dobrze oddaje jej tytuł, zaś „o wartości naukowej pracy – jak to ujął jej recenzent wydawniczy dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – świadczy prezentowana przez Autorów bardzo dobra znajomość aktualnej literatury przedmiotu, odniesienie analizowanej kwestii do istotnych koncepcji teoretycznych w socjologii, pracy socjalnej oraz polityce społecznej i rzeczywistości współczesnego społeczeństwa polskiego, stawianie przez Autorów nowych tez, nadto weryfikacja tez podejmowanych już we wcześniejszych swoich studiach. Do zalet monografii należy również jej klarowność narracyjna, przejrzystość metodologiczna oraz artykułowana świadomość filozoficznych, metodologicznych i merytorycznych dylematów, napotykanych przez Autorów w ich naukowej peregrynacji poprzez rozległe meandry różnych nurtów nauki łączących się w powstałą z początkiem dwudziestego wieku dyscyplinę, jaką jest praca socjalna”. Z kolei drugi z recenzentów – dr Jan A. Malinowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – podkreślając zgodność podjętej w książce tematyki z profilem serii wydawniczej „Problemy Pracy Socjalnej” wyraził przekonanie, „że spotka się ona z dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony socjologów i polityków społecznych reprezentujących środowiska akademickie eksplorujące tematykę socjalną, ale i ze strony praktyków z obszaru szeroko pojętej pracy socjalnej. Niewątpliwie też powinna ona wejść do kanonu lektur na kierunkach studiów przygotowujących przyszłych pracowników służb społecznych oraz różnych form doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych”.
Kategoria: Książki
Cena: 28 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty