Tomasz Biernat, Katarzyna Kuziak, Jan A. Malinowski (red.)
Rodzina w pracy socjalnej - pomoc..
Prezentowana tutaj praca zbiorowa pod redakcją T. Biernata, K. Kuziak oraz J. A. Malinowskiego pt. "Rodzina w pracy socjalnej - pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych" stanowi dopełnienie książki zatytułowanej "Rodzina w pracy socjalnej - aktualne wyzwania i rozwiązania" opublikowanej przez Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" również w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Obie publikacje zostały zrealizowane jako monografie tematyczne. Praca zbiorowa zawiera 26 obszernych tekstów autorów reprezentujących kilkanaście ośrodków akademickich. Zostały one ujęte w pięć części rozpatrujących pracę socjalną z rodziną: 1) niewydolną wychowawczo, 2) doświadczającą przemocy i z problemem alkoholowym, 3) opiekującą się osobą niepełnosprawną i chorą, 4) sprawującą opiekę nad osobą starszą, 5) niepełną. Tak szeroki wachlarz podjętych w monografii problemów upoważnił jej redaktorów do podkreślenia, że stanowi on ".panoramę trudnych i kryzysowych sytuacji, w których znajdują się współczesne rodziny. Zrozumienie tych sytuacji jest punktem wyjścia do działań, które mogą ją zmienić na lepszą. Teksty zebrane w niniejszej publikacji prezentują autorskie propozycje rozwiązań w zakresie wsparcia rodziny w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Każda z pięciu części książki odkrywa przed Czytelnikiem nowe perspektywy poznawcze. Odpowiedzi na postawione przez Autorów pytania wydają się nam adekwatne do potrzeb współczesnych rodzin, a przedstawione w każdym tekście rozwiązania mogą stanowić interesującą propozycję dla praktyki pracy socjalnej". Wskazuje na to także w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krzysztof Piątek zauważając: "Istota recenzowanej książki, bardzo trafnie przedstawiona w tekście ją otwierającym, sprowadza się do ukazania różnorodności pracy socjalnej w zależności od dysfunkcji, w których znajdują się rodziny, którym udzielane jest wsparcie. Dysfunkcje te przedstawiane są za pomocą kategorii sytuacje trudne i kryzysowe, która daje szansę wyeksponowania ujęcia relacyjnego (jednostki i rodziny w stosunku do otoczenia nie tylko społecznego) oraz miejsca i czasu danej sytuacji". Wątek ten pojawia się również w recenzji dr hab. Haliny Guzy-Steinke, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która stwierdza: "Rodzina to mikroświat, w którym występuje system zależności, obowiązki, którym należy sprostać, wypracowane normy i wartości, indywidualny system nagród i kar. Każda rodzina posiada własną historię często determinującą sposób zachowania jej członków. Historię rodziny tworzą również sytuacje, z którymi jej członkowie muszą się zmierzyć. Zdarzenia, często losowe, stawiają członków rodziny przed zadaniami, które przerastają ich siły, możliwości, wyobrażenia. Sytuacje kryzysowe, które zawsze są trudne, wystawiają na próbę, często przegraną, całą rodzinę. Książka odpowiada, przynajmniej na kilka pytań związanych z problematyką rodziny borykającej się z problemami, z trudnościami, z sytuacjami kryzysowymi".
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 41 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery