Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Anna Parakiewicz, Marzenna Zaorska (red.)
Integracja...
Książka „Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch” posiadająca charakter teoretyczno-praktyczny jest efektem współpracy międzynarodowej. Jej Autorzy – Jolanta Majewska i Andrzej Majewski pracują bowiem w Niemczech i tam realizują swoją aktywność terapeutyczną, z kolei Anna Parakiewicz i Marzenna Zaorska – reprezentują olsztyńskie środowisko pedagogów specjalnych. Struktura książki obejmuje osiem rozdziałów. Dokonano w nich stosunkowo krytycznej, ale też równocześnie refleksyjnej analizy niezwykle popularnej w aktualnie realizowanych działaniach terapeutycznych metody integracji sensorycznej oraz zaproponowano alternatywne, autorskie podejście do takich działań w oparciu o osiągnięcia współczesnej nauki, w tym nauk medycznych, społecznych (zwłaszcza pedagogiki i psychologii) i humanistycznych. Zostało ono opisane m.in. w kategoriach możliwości jakie stwarza psychomotoryka empowermentu. Warto w tym miejscu przywołać chociaż fragment recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk: „…Co do problematyki podjętej w książce, to jest ona zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym bardzo interesująca. Analiza metody terapii integracji sensorycznej autorstwa A. J. Ayres, krytyczne i zarazem refleksyjne podejście do jej założeń, skutkujące propozycjami praktycznych działań terapeutycznych, może okazać się interesujące do poszukiwania nowych form pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Upodmiotowienie dziecka w procesie diagnozy i terapii, zindywidualizowanie pracy z nim, jak też i z jego rodziną, a więc uwzględnienie kontekstu życia jako istotnego elementu w tym procesie, to istotne walory prezentowanej Czytelnikom metody”. Rekomendowana książka jest skierowana przede wszystkim do terapeutów, pedagogów, psychologów zajmujących się terapią, edukacją, rehabilitacją, wspomaganiem rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi – zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zapewne znajdzie ona także uznanie wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia z zakresu różnych specjalności pedagogiki (i to nie tylko pedagogiki specjalnej), psychologii, terapii zajęciowej, a także u studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Podkreślając praktyczny charakter książki, należy też wskazać na jej przydatność dla rodziców oraz opiekunów dzieci wykazujących różnorodne ograniczenia rozwojowo-funkcjonalne.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 37 PLN  39 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty