Izabela Krasiejko
Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji...
Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej” stanowi efekt zarówno studiów teoretycznych, badań empirycznych oraz – co trzeba szczególnie podkreślić – działań praktycznych. Autorka jest bowiem powszechnie znanym promotorem nowej profesji jaką jest zawód asystenta rodziny. Od samego początku pojawienia się w Polsce możliwości realizowania projektu „Asystent Rodziny” współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej z całego kraju, które podjęły się wprowadzenia w życie tej innowacji. Asystenturze rodziny poświęciła kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i metodycznych. Prezentowana tu książka stanowi swoiste ukoronowanie aktywności naukowej i praktycznej Autorki. Uzyskała ona wysoką ocenę recenzentów wydawniczych. I tak dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że „Autorka pracy postawiła sobie bardzo jasny, ale nie taki prosty cel badawczy – poznanie procesu tworzenia się nowej roli zawodowej i nowego zawodu poprzez opis kształtowania się asystentury rodzinnej jako nowej formy pomocy rodzinie (…). Ten cel został zrealizowany nie tylko dzięki szerokiej wiedzy Autorki o ustawowej i praktycznej stronie zawodu asystenta rodziny, ale przede wszystkim na bazie rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych – opartych na wielu technikach. Dzięki temu powstała pierwsza monografia, obrazująca istotę pracy asystenta rodziny w różnych relacjach i powiązaniach z przedstawicielami służb społecznych i różnych instytucji, z którymi styka się on w trakcie wykonywania specyficznej misji i odpowiedzialnego zawodu, współkreowanego przez wiele czynników. (…) Można wyrazić słowa uznania pod adresem Autorki; wykonała ona pionierskie badania nad rolą asystenta rodziny (…)”. Również ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie akcentuje, że książka „stanowi dużą wartość poznawczą i praktyczną i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Z pewnością może stać się ważnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona czytelników. Przede wszystkim chodzi o asystentów rodziny zainteresowanych rozwojem swojego warsztatu, a co za tym idzie przeobrażeniem się zawodu w profesję, a także osób będących we władzach gmin, kadry kierującej ośrodkami pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów zajmujących się różnymi formami pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. To także bardzo dobra pomoc dla studentów pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i socjologii oraz pokrewnych dyscyplin”.
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 41 PLN  46 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty