Katarzyna Ćwirynkało (red.)
Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością

Prezentowana książka "Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną", której redaktorem naukowym jest Katarzyna Ćwirynkało, stanowi kolejną już pozycję z cyklu "Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji". Redaktor książki pozyskała - co warto tu podkreślić - teksty wybitnych w kraju znawców tytułowej problematyki, reprezentujących znaczące w pedagogice ośrodki badań z zakresu pedagogiki specjalnej. Wymienić tu należy chociażby profesorów: Krystynę Baranowicz, Czesława Kosakowskiego, Adama Mikruta, czy też doktorów: Urszulę Bartnikowską, Elżbietę M. Minczakiewicz, Leszka Plocha, Agnieszkę Żytę. Treści książki zostały ujęte w trzy części. Pierwsza z nich przynosi publikacje podejmujące zagadnienia ogólne łączące się z wychowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Część druga koncentruje się na tematyce wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku ich bytowania. Wśród analizowanych środowisk jest m.in. środowisko szkolne, rodzinne, internatu. Z kolei trudności wychowawcze w pracy z osobami z lekką niepełnosprawnością intelektualną stanowią przedmiot zainteresowania autorów tekstów zamieszczonych w ostatniej części. Jak zaznacza w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Teresa Żółkowska "recenzowana książka dotyczy ważnego i, niestety, rzadko analizowanego zagadnienia pedagogiki specjalnej, tj. kwestii wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Niewiele publikacji poświęconych jest tej problematyce. (…) Codzienność praktyki edukacyjnej pokazuje jednak, że jest to problem ważny i wymagający wnikliwej analizy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. (…) Zamieszczone w książce opracowania przygotowane są w sposób interesujący i świadczący o bardzo dobrej znajomości problematyki. (…) Zgromadzony i opracowany w niej materiał powinien zainteresować zarówno teoretyków, jak i osoby, które bezpośrednio zajmują się edukacją niepełnosprawnych intelektualnie, tj. rodziców, nauczycieli, wychowawców, terapeutów oraz studentów i słuchaczy pedagogiki specjalnej".

Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 25 PLN  31.5 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty
Bestsellery