Ryszard Ślązak
Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii. Matura i egzamin na studia

Publikacja Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii. Matura i egzamin na studia z historii jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich zdających maturę i egzamin wstępny na studia z historii. Powtórka nie jest podręcznikiem, nie jest również tzw. historią w pigułce, jest natomiast, przedstawionym w sposób przystępny i przejrzysty, chronologicznym zestawieniem faktów i wydarzeń z zakresu historii Polski, Europy i świata obowiązujących w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych (liceach i technikach). Ten sposób przedstawienia historii pozwala na powtórkę posiadanych wiadomości i na ich utrwalenie. Powtórka pozwala również sprawdzić swoją wiedzę z historii. Część pierwsza publikacji to chronologiczny zapis wydarzeń z historii Polski od Mieszka I do 1998 roku i historii powszechnej od wczesnego średniowiecza do roku 1991. Część druga to 5 zestawów zawierających 450 pytań jednokrotnego wyboru z odpowiedziami. Pytania obejmują wiadomości z historii w zakresie wyżej przedstawionym i są tak sformułowane, że pozwalają jednocześnie powtarzać oraz utrwalać fakty i wiadomości z historii. Jak pisze jeden z recenzentów książki - dr Zbigniwe Górski - "...Warto podkreślić, że recenzowana praca autorstwa Ryszarda Ślązaka zatytułowana "Powtórka i sprawdzenie wiedzy z historii" stanowi swoiste kompendium wiedzy nie tylko dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury i do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki studiów, na których obowiązuje egzamin z historii, ale także i dla nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia. Jej zakres rzeczowy uwzględnia podstawę programową z zakresu historii dla profilu rozszerzonego (licea ogólnokształcące), zaś układ wewnętrzny i struktura odpowiada standardom dydaktycznym. (...) Wszystko to sprawia, że książkę tę należy rekomendować - tak maturzystom, jak i nauczycielom historii.

Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 18 PLN  28 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty