Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 634, Identyfikator Wydawnictwa 67600). Monografie naukowe w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych - 120 pkt.
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Mariusz Z. Jędrzejko oraz Tomasz Kozłowski - są Autorami kolejnej książki, która koncentruje się na ryzykownych zachowaniach młodego pokolenia, a która posiada jakże wymowy tytuł: "Dzieci i młodzież poszukujące ryzyka. 33 paradoksy. Studium socjopedagogiczne". Odnosząc się do jej treści, należy zaznaczyć, że nie jest to "typowy" raport z badań, lecz monograficzne, a przy tym holistyczne, odniesienie się nie tylko do istoty zjawiska, ale i jego przyczyn i złożonych uwarunkowań z istotnymi, konkretnymi propozycjami działań/rozwiązań profilaktycznych i naprawczych. Jak piszą Autorzy we wprowadzeniu "...publikacja zwraca uwagę na kilka zjawisk, które naszym zdaniem stanowią widoczne i niebezpieczne ryzyko, a tym samym są one wyzwaniem profilaktycznym. Skupiliśmy się na m.in. wyzwaniach edukacji medialnej, w kontekście wpływu nowoczesnych urządzeń i ich treści na rozwój emocjonalny i edukacyjny; na edukacji seksualnej - w tym wyzwaniach związanych z ekspansją pornografii; w kolejnych rozdziałach koncentrujemy się także na zagrożeniach związanych z patostreamingiem, cyfrowymi przeciążeniami, marihuaną i nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz zagrożeniach związanych z kształtowaniem patriotyzmu na nieprawdzie i mitach. Staraliśmy się - na tyle, na ile potrafimy - nadać książce wymiar praktyczny poprzez delegacje, wskazówki i podpowiedzi. Piszemy o tych sprawdzonych np. w szkołach, z którymi od lat współpracujemy". Warto nadmienić, że osią przewodnią książki są tytułowe "paradoksy". Przykładowo jeden z nich brzmi następująco: "Chociaż sygnały płynące - od rodziców, pedagogów szkolnych, pediatrów i psychiatrów - są czytelne i jasne: mamy do czynienia z problemem narastania cyberzaburzeń, nie mamy ze strony centralnych władz oświatowych i instytucji państwa odpowiedzialnych za profilaktykę odpowiedzi adekwatnych do realnych problemów. Podobnie jak w przypadku tzw. dopalaczy państwo polskie (mając tak potężne narzędzia oddziaływania, jak np. media publiczne i centralne ) jest spóźnione. To ważny sygnał dla samorządów i placówek oświatowych - nie można czekać na decyzje i działania władz, trzeba to robić samemu." Dodać w tym miejscu jednak należy, że sporo ze wspomnianych paradoksów odnosi się także do innych podmiotów - potencjalnych i rzeczywistych realizatorów oddziaływań profilaktycznych, do których przede wszystkim jest adresowana ta książka, a więc rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, decydentów edukacyjnych różnego szczebla.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:38.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl